seo.in-house.page-title seo.in-house.page-title
KHAI GIẢNG: 03/08/2024 TẠI TP.HCM

TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI LÀ GÌ? Ý NGHĨA VÀ MỐI LIÊN HỆ

Các tuyên bố về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị đóng vai trò là nền tảng cho kế hoạch chiến lược của tổ chức. Chúng truyền đạt mục đích, phương hướng và các giá trị cơ bản của một doanh nghiệp. Khi được triển khai một cách bài bản và có chủ ý, những tuyên bố này có thể là công cụ mạnh mẽ cung cấp cho các tổ chức những hướng dẫn có ý nghĩa, đặc biệt là trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Do đó, việc dành thời gian để xây dựng các tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi phù hợp là rất quan trọng.

Tầm nhìn là gì?

Tầm nhìn là mục tiêu cao nhất mà doanh nghiệp muốn đạt đươc trong tương lai lâu dài, có thể là 1 năm, 3 năm, 5 năm, hàng chục năm, thậm chí là hàng trăm năm. Tầm nhìn thường trả lời 2 câu hỏi:

 • Doanh nghiệp sẽ là gì hay trở thành gì trong tương lai?
 • Doanh nghiệp muốn kiếm hay đạt được gì cho mình?

Sứ mệnh là gì?

Sứ mệnh là lẽ sống, là đạo sinh tồn, là lý do tồn tại của doanh nghiệp. Sứ mệnh thường trả lời cho hai câu hỏi:

 • Doanh nghiệp được tạo ra để làm gì, tồn tại bằng cách nào?
 • Doanh nghiệp giải quyết vấn đề gì, mang lại giá trị gì, cho ai?

Tầm nhìn và sứ mệnh là thứ mà ban lãnh đạo và đội ngũ chủ chốt phải dồn phần nhiều thời gian và tâm trí để nghiên cứu, bàn bạc, thảo luận và xác lập.

Giá trị cốt lõi là gì?

Giá trị cốt lõi là tập hợp những nguyên tắc, niềm tin và tôn chỉ mà một tổ chức, một nhóm người hoặc một cá nhân coi trọng, tuân thủ trong mọi hoạt động và quyết định. Giá trị cốt lõi là nền tảng cho sự phát triển bền vững, giúp định hướng hành vi của các thành viên trong tổ chức, tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và xây dựng lòng tin với khách hàng, đối tác. Việc hành động theo giá trị cốt lõi có thể mang lại sự nhất quán, sự đồng thuận và niềm tin từ các bên liên quan.

Các tuyên bố về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị đóng vai trò là nền tảng cho kế hoạch chiến lược của tổ chức.

Sự khác biệt giữa các tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Mặc dù các tuyên bố về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đều có thể mang lại sự hiểu biết thống nhất về mục đích của doanh nghiệp cho cả nhân viên và công chúng, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt cơ bản giữa chúng.

 • Mục tiêu: Tuyên bố sứ mệnh tập trung vào các mục tiêu hữu hình của tổ chức mà tổ chức hiện đang hướng tới. Trong khi đó, các tuyên bố về tầm nhìn và giá trị thường làm nổi bật ngôn ngữ trừu tượng, dài hạn và mang tính đạo đức hơn để định hướng cho công ty.

 • Khát vọng dài hạn: Tuyên bố về tầm nhìn ưu tiên những hy vọng lâu dài của doanh nghiệp và giải thích động lực thúc đẩy đằng sau các mục tiêu của công ty. Ngược lại, các tuyên bố về sứ mệnh và giá trị nhấn mạnh các mục tiêu và đặc điểm mà tổ chức đạt được.

 • Các đặc điểm và đạo đức: Tuyên bố giá trị cốt lõi mô tả các đặc điểm và đạo đức được thể hiện bởi các nhân viên và lãnh đạo của công ty. Trong khi tuyên bố giá trị ưu tiên “làm thế nào” trong định hướng của công ty thì tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh lại tập trung vào “cái gì” và “tại sao”.

Ý nghĩa của tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh xác định mục đích hoặc lý do tồn tại của một tổ chức. Nó hướng dẫn các hoạt động hàng ngày của tổ chức, truyền đạt cho các bên liên quan bên ngoài các giải pháp cốt lõi mà tổ chức cung cấp cho xã hội, thúc đẩy nhân viên hướng tới mục tiêu chung gần và trung hạn. Nói tóm lại, tuyên bố sứ mệnh vẽ ra một bức tranh về công ty là ai và công ty làm gì.

Một tuyên bố sứ mệnh tốt chỉ nên tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với tổ chức. Nó phải ngắn gọn, rõ ràng, đủ thông tin cốt lõi, đơn giản và trực tiếp. Tránh ngôn ngữ phức tạp, sáo rỗng và khái quát và nên nhấn mạnh đến kết quả, những người mà tổ chức đang phục vụ.

Khi viết một tuyên bố sứ mệnh, hãy xem xét các câu hỏi sau:

 • Hôm nay chúng ta làm gì?
 • Chúng ta phục vụ ai?
 • Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì?
 • Chúng ta muốn có những tác động nào?

Ví dụ:

 • LinkedIn: Để kết nối các chuyên gia trên thế giới nhằm giúp họ làm việc hiệu quả và thành công hơn.

 • Starbucks: Truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần con người – mỗi người, một tách cà phê và một khu phố tại một thời điểm.

 • Twitter: Cung cấp cho mọi người khả năng sáng tạo và chia sẻ ý tưởng cũng như thông tin ngay lập tức mà không gặp rào cản.

 • TripAdvisor: Giúp mọi người trên khắp thế giới lên kế hoạch và có chuyến đi hoàn hảo.

 • Tesla: Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững của thế giới.

 • Sweetgreen: Truyền cảm hứng cho cộng đồng khỏe mạnh hơn bằng cách kết nối mọi người với thực phẩm đích thực.

Tuyên bố tầm nhìn

Tuyên bố tầm nhìn mô tả tương lai của tổ chức. Nó tiết lộ những gì công ty mong muốn hoặc hy vọng đạt được trong dài hạn. Tuyên bố về tầm nhìn mang tính truyền cảm hứng và động lực nhưng cũng đưa ra phương hướng, vạch ra hướng đi của tổ chức. Về mặt này, nó đóng vai trò như một hướng dẫn để lựa chọn các hành động hiện tại và tương lai.

Một tuyên bố tầm nhìn hiệu quả phải ngắn gọn, rõ ràng, mang tính chiến lược, thực tế, đầy khát vọng và truyền cảm hứng. Nó không nên chung chung mà nên tập trung vào những kết quả cụ thể cho tổ chức.

Khi viết một tuyên bố về tầm nhìn, hãy xem xét những câu hỏi sau:

 • Chúng ta sẽ tiến về phía trước ở đâu?
 • Chúng ta muốn đạt được điều gì trong tương lai?
 • Chúng ta hình dung ra một xã hội tương lai như thế nào?

Ví dụ:

 • LinkedIn: Tạo cơ hội kinh tế cho mọi thành viên của lực lượng lao động toàn cầu.
 • GoDaddy: Để chuyển đổi hoàn toàn nền kinh tế toàn cầu sang hướng kinh doanh mạo hiểm độc lập.
 • Wikimedia Foundation: Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó mỗi con người có thể tự do chia sẻ tổng thể mọi kiến ​​thức. Đó là cam kết của chúng tôi.
 • SouthwestAirlines: Trở thành hãng hàng không được yêu thích nhất, hiệu quả nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới.

Tuyên bố giá trị cốt lõi

Tuyên bố giá trị cốt lõi nêu bật các nguyên tắc cốt lõi và lý tưởng triết học của tổ chức. Nó được sử dụng để thông báo và hướng dẫn các quyết định cũng như hành vi của những thành viên trong tổ chức, đồng thời báo hiệu cho các bên liên quan bên ngoài điều gì là quan trọng đối với công ty. Các giá trị cốt lõi của tổ chức định hình văn hóa hàng ngày và thiết lập các tiêu chuẩn ứng xử dựa trên đó các hành động và quyết định có thể được đánh giá.

Tuyên bố giá trị phải đáng nhớ, có thể thực hiện được và trường tồn theo thời gian. Định dạng của tuyên bố giá trị tùy thuộc vào tổ chức; một số tổ chức sử dụng một, hai hoặc ba từ để mô tả giá trị cốt lõi của họ trong khi những tổ chức khác cung cấp một cụm từ ngắn.

Khi soạn thảo một tuyên bố về giá trị, một số câu hỏi cần xem xét bao gồm:

 • Chúng ta đang làm vì điều gì?

 • Chúng ta coi trọng những hành vi nào hơn tất cả những hành vi khác?

 • Chúng ta sẽ tiến hành các hoạt động của mình như thế nào để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của mình?

 • Chúng ta đối xử với các thành viên trong tổ chức và cộng đồng của mình như thế nào?

Các tuyên bố về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi có ý nghĩa rất lớn đối với mọi doanh nghiệp, thuộc bất cứ ngành nghề và hoạt động với quy mô nào. Và những điều này không chỉ lập nên rồi để đó, mà cần phải hành động, tuân theo và lấy chúng làm tôn chỉ.

 • Định hướng hành vi và mục tiêu của tổ chức: Giá trị cốt lõi giúp các thành viên trong tổ chức hiểu rõ mục tiêu và sứ mệnh của tổ chức, từ đó định hướng hành vi và mục tiêu của mình phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, niềm tin, hành vi được chia sẻ bởi các thành viên trong tổ chức. Những tuyên bố này là nền tảng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết và hiệu quả.

 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Nhân viên sẽ cảm thấy gắn bó và có động lực làm việc hơn nếu họ thấy giá trị của mình phù hợp với tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của tổ chức.

 • Tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác: Tầm nhìn sứ mệnh thể hiện mục tiêu và lý do tồn tại của doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi thể hiện những nguyên tắc, niềm tin mà doanh nghiệp hướng tới. Khi các yếu tố này được thể hiện rõ ràng, cụ thể và nhất quán trong thực tế, khách hàng và đối tác sẽ có niềm tin rằng doanh nghiệp là một tổ chức đáng tin cậy, có trách nhiệm và cam kết mang lại giá trị cho xã hội.

Ý nghĩa của tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Mối liên hệ giữa tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi với văn hóa doanh nghiệp

Tầm nhìn sứ mệnh là nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp

Tầm nhìn và sứ mệnh là những định hướng cao nhất của doanh nghiệp, là mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới. Văn hóa doanh nghiệp phải phản ánh và hỗ trợ tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu tầm nhìn của doanh nghiệp là trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, thì sứ mệnh của doanh nghiệp có thể là "Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiên tiến, chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân". Văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp này cần đề cao sự đổi mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm,... để đạt được tầm nhìn và sứ mệnh đó.

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho hành vi của nhân viên

Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức mà doanh nghiệp đề cao và cam kết thực hiện. Văn hóa doanh nghiệp phải dựa trên những giá trị cốt lõi này để định hướng hành vi của nhân viên. Ví dụ, nếu giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là "Tôn trọng", thì văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp cần đề cao sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và khách hàng, đối tác,...

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi giúp văn hóa doanh nghiệp trở nên bền vững

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự nhất quán trong văn hóa doanh nghiệp. Khi tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi được xác định rõ ràng và được truyền đạt một cách nhất quán tới tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, thì văn hóa doanh nghiệp sẽ trở nên bền vững, không bị thay đổi theo thời gian.

Mối liên hệ giữa tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi với văn hóa doanh nghiệp

Xác định tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp

Tầm nhìn là bức tranh tổng thể về tương lai mà doanh nghiệp mong muốn đạt được. Nó là mục tiêu cao nhất mà doanh nghiệp phấn đấu, định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tầm nhìn phải:

 • Rõ ràng, dễ hiểu: Được thể hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu, để mọi người trong doanh nghiệp đều có thể hiểu và cùng hướng tới.

 • Kích thích, truyền cảm hứng: Là thứ gì đó khiến mọi người trong doanh nghiệp cảm thấy phấn khích, muốn phấn đấu đạt được.

 • Thực tế, khả thi: Có thể đạt được, nhưng cũng phải có tính thách thức, để doanh nghiệp có thể phát triển và vươn lên.

Sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp. Nó trả lời câu hỏi "Doanh nghiệp tồn tại để làm gì?". Sứ mệnh phải:

 • Định nghĩa rõ ràng sứ mệnh của doanh nghiệp, tức là lý do tồn tại của nó và cách nó góp phần vào xã hội.

 • Xác định nhóm khách hàng mục tiêu và giải pháp mà doanh nghiệp cung cấp cho họ.

 • Nên phản ánh mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp và tầm nhìn dài hạn.

 • Sứ mệnh phải thể hiện sự khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.

Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc, niềm tin mà doanh nghiệp đặt làm tôn chỉ. Nó định hướng cho hành vi, quyết định của doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi phải:

 • Phù hợp với triết lý kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Phải được thể hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu, để mọi người trong doanh nghiệp đều có thể hiểu và thực hiện.

 • Được duy trì trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, kể cả trong những lúc khó khăn.

 • Tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Xác định tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp

Ví dụ về tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi

DOJI

 • Tầm nhìn: Không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững để trở thành một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực trong các lĩnh vực Vàng bạc, Đá quý, Trang sức cũng như các lĩnh vực Bất động sản, Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.

 • Sứ mệnh: Hướng tới con người và vì con người bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng hàng đầu trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, vì sự phồn vinh xã hội, giá trị cá nhân và tinh hoa cuộc sống

 • Giá trị cốt lõi: Liêm chính – Sáng tạo – Hợp lực – Tri thức – Nhân ái.

Vingroup

 • Tầm nhìn: Định hướng phát triển thành tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp – thương mại dịch vụ hàng đầu khu vực.

 • Sứ mệnh: Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người

 • Giá trị cốt lõi: Tín, Tâm, Trí, Tốc, Tinh, Nhân. Trong đó:

 • Tín: Tín với khách hàng, nhân viên, đối tác để bảo vệ danh dự của chính mình. Công ty luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo, cam kết với khách hàng, đối tác về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đúng như những gì đã đưa ra.

 • Tâm: Coi trọng khách hàng và lấy đó làm trung tâm, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Mong muốn đưa đến những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của Vingroup.

 • Trí: “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”. Vingroup cổ vũ tinh thần dám nghĩ dám làm, luôn tìm tòi phát triển sáng kiến mới của nhân viên. Đồng thời khuyến khích ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất.

 • Tốc: Vingroup lấy tốc độ làm nên hiệu quả cho hành động trong công việc. Lấy quyết định nhanh - đầu tư nhanh - triển khai nhanh - bán hàng nhanh - thay đổi và thích ứng nhanh làm giá trị bản sắc.

 • Tinh: Vingroup – nơi hội tụ những con người tinh hoa, làm nên sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp. Mong muốn xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ sức và đủ tài.

 • Nhân: Tôn trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Bởi họ giúp xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.

Crestview Wearables

Crestview Wearables là công ty công nghệ sản xuất các thiết bị đeo đồng bộ hóa với ứng dụng và thiết bị di động. Các thiết bị này theo dõi nhịp tim, lượng đường trong máu, tâm trạng và các hoạt động khác của người dùng, đồng thời phân tích thông tin để tạo hồ sơ sức khỏe.

 • Tuyên bố sứ mệnh: Mở rộng tiện ích của công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
 • Tuyên bố về tầm nhìn: Tạo ra một xã hội lấy sức khỏe làm trung tâm và giúp giảm thiểu thiệt hại mà bệnh tim và tình trạng hôn mê gây ra trong xã hội của chúng ta.
 • Tuyên bố giá trị: Đổi mới, trách nhiệm, trung thực và chất lượng.

Airbnb

 • Sứ mệnh: Để tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể thuộc về thông qua du lịch lành mạnh mang tính địa phương, chân thực, đa dạng, toàn diện và bền vững.
 • Tầm nhìn: Khai thác niềm khao khát được thuộc về của con người - mong muốn cảm thấy được chào đón, tôn trọng và đánh giá cao con người của bạn, bất kể bạn ở đâu.
 • Giá trị cốt lõi:
  • Thúc đẩy sứ mệnh
  • Là một chủ nhà
  • Coi trọng cuộc phiêu lưu
  • Là một doanh nhân năng động

Meta

Tầm nhìn sứ mệnh: Trao cho mọi người sức mạnh để xây dựng cộng đồng và làm cho thế giới trở nên gần nhau hơn.

Giá trị cốt lõi:

 • Move fast (Tốc độ): Chúng ta xây dựng và học hỏi nhanh hơn bất kỳ ai khác. Hành động với sự khẩn trương, chúng ta không đợi đến tuần sau mới làm những điều mà chúng ta có thể làm ngay trong hôm nay. Chúng ta liên tục làm việc để đẩy nhanh các sáng kiến có mức độ ưu tiên cao nhất bằng cách loại bỏ các rào cản một cách có phương pháp. Đó là việc cùng nhau đi nhanh theo một hướng - với tư cách là một công ty và các cá nhân.

 • Focus long - term impact (Tập trung vào tác động dài hạn): Chúng ta nhấn mạnh tư duy dài hạn cho phép chúng ta kéo dài thời gian tạo ra tác động của mình, thay vì chạy theo những chiến thắng ngắn hạn. Chúng ta thực hiện những thách thức có tác động lớn nhất, ngay cả khi không thấy được kết quả đầy đủ trong nhiều năm.

 • Build awesome things (Xây dựng nên những sản phẩm tuyệt vời): Chúng ta thúc đẩy bản thân tạo ra những sản phẩm không chỉ tốt mà còn tràn đầy cảm hứng. Chúng ta đã tạo ra những sản phẩm hữu ích cho hàng tỷ người.

 • Live in the future (Sống trong tương lai): Hãy cùng xây dựng tương lai công việc mà chúng ta muốn, tạo ra những trải nghiệm mạnh mẽ, có giá trị cho những nhân viên của chúng ta chọn làm việc tại văn phòng, và một cách tiếp cận sâu sắc và có chủ đích đối với trải nghiệm làm việc từ xa. Điều này cũng có nghĩa là tiên phong áp dụng những sản phẩm tương lai mà chúng ta tạo ra để giúp mọi người cảm thấy hiện diện hơn với nhau bất kể họ đang ở đâu.

 • Be direct and respect your colleagues (Thẳng thắn và tôn trọng đồng nghiệp): Chúng ta tạo ra một nền văn hóa nơi chúng ta thẳng thắn và sẵn sàng có những cuộc nói chuyện khó khăn với nhau. Đồng thời, chúng ta cũng tôn trọng và khi chia sẻ phản hồi, chúng ta nhận thức rằng nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đang làm việc tại đây.

Microsoft

 • Tầm nhìn sứ mệnh: Truyền cho mọi người và mọi tổ chức trên hành tinh sức mạnh và khả năng để họ đạt được nhiều điều hơn.
 • Giá trị cốt lõi: Tôn trọng – Chính trực – Trách nhiệm.

Câu hỏi thường gặp về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn hay sứ mệnh có trước?

Với những doanh nghiệp mới thành lập, tầm nhìn thường được xác định trước sứ mệnh. Điều này là do tầm nhìn cần phải được xác định trước để dẫn dắt sứ mệnh và phần còn lại của chiến lược của doanh nghiệp. Tầm nhìn cung cấp cho doanh nghiệp một mục tiêu cụ thể để phấn đấu, và sứ mệnh sau đó có thể được xây dựng để giải thích cách doanh nghiệp sẽ đạt được tầm nhìn đó.

Ví dụ, một doanh nghiệp mới thành lập có thể có tầm nhìn là trở thành "nhà cung cấp dịch vụ công nghệ hàng đầu thế giới". Sứ mệnh của doanh nghiệp sau đó có thể là "cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sáng tạo và chất lượng cao, giúp khách hàng giải quyết triệt để những vấn đề của họ".

Với những doanh nghiệp đã thành lập lâu, sứ mệnh thường được xác định trước tầm nhìn. Điều này là do sứ mệnh của doanh nghiệp đã được định hình qua nhiều năm hoạt động. Sứ mệnh phản ánh giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp, và tầm nhìn sau đó có thể được xây dựng để mở rộng sứ mệnh đó.

Ví dụ, một doanh nghiệp đã thành lập lâu có thể có sứ mệnh là "cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, giá cả phải chăng". Tầm nhìn của doanh nghiệp sau đó có thể là "trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực sản xuất và phân phối đồ nội thất".

Tuy nhiên, không có quy tắc cứng nhắc nào về việc tầm nhìn hay sứ mệnh có trước. Trong một số trường hợp, tầm nhìn và sứ mệnh có thể được phát triển đồng thời, hoặc tầm nhìn có thể được phát triển sau sứ mệnh. Điều quan trọng nhất là tầm nhìn và sứ mệnh phải phù hợp với nhau và hỗ trợ lẫn nhau.

Một doanh nghiệp nên có bao nhiêu giá trị cốt lõi?

Một doanh nghiệp nên có từ 3 đến 7 giá trị cốt lõi. Số lượng này vừa đủ để doanh nghiệp có thể truyền tải được những giá trị quan trọng nhất của mình, nhưng cũng không quá nhiều để gây khó khăn cho việc ghi nhớ và thực hiện.

Nếu doanh nghiệp có quá nhiều giá trị cốt lõi, các giá trị này có thể sẽ bị chồng chéo hoặc không rõ ràng, dẫn đến việc khó thực hiện và không mang lại hiệu quả. Ngược lại, nếu doanh nghiệp có quá ít giá trị cốt lõi, các giá trị này có thể sẽ không đủ để định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi có liên quan với nhau như thế nào?

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi là ba khái niệm bổ sung cho nhau, tạo nên một bức tranh tổng thể về mục đích và giá trị của một tổ chức.

Tầm nhìn là mục tiêu cuối cùng của tổ chức. Sứ mệnh là cách thức để tổ chức đạt được tầm nhìn đó. Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc giúp tổ chức thực hiện sứ mệnh của mình.

Câu hỏi thường gặp về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Các tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi là động lực dẫn dắt đằng sau một tổ chức. Tuyên bố sứ mệnh truyền đạt mục đích của tổ chức. Tuyên bố tầm nhìn cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì công ty hy vọng đạt được hoặc trở thành trong tương lai. Tuyên bố giá trị phản ánh các nguyên tắc và đạo đức cốt lõi của tổ chức. Cùng với nhau, những tuyên bố này cung cấp định hướng chiến lược cho một tổ chức, cung cấp thông tin cho các chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai.