TỔNG GIÁM ĐỐC: NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, TỐ CHẤT CẦN CÓ Lãnh đạo đột phá - Breakthrough Leadership Program (BLP)
Lãnh đạo đột phá - Breakthrough Leadership Program (BLP)
KHAI GIẢNG: 19/10/2024 TẠI TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC: NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, TỐ CHẤT CẦN CÓ

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phát triển văn hóa, môi trường làm việc, đồng thời quản lý các hoạt động hằng ngày của một doanh nghiệp, ủy thác công việc giữa các thành viên để duy trì tiến độ vận hành, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí.

Tổng giám đốc là gì?

Tổng giám đốc (General manager - GM) là vị trí lãnh đạo cao nhất trong một công ty, tổ chức hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chung về hoạt động và thành công của tổ chức đó. Vị trí này thường được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành và có quyền lực cao trong việc đưa ra quyết định chiến lược, quản lý toàn diện các hoạt động của công ty.

Tổng giám đốc thường có vai trò quan trọng trong việc xác định mục tiêu, chiến lược và hướng phát triển của công ty. Họ có thể đại diện cho công ty trong các cuộc họp và giao dịch với đối tác, cổ đông và các bên liên quan khác. Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động thực hiện theo kế hoạch và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tùy vào loại hình, quy mô doanh nghiệp, GM sẽ có chức danh khác nhau theo quyết định của Hội đồng Quản trị, hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ nắm giữ các chức danh như Giám đốc điều hành hoặc Chủ tịch. Trong một công ty lớn, sẽ có nhiều vị trí phó Chủ tịch, hoặc có nhiều Giám đốc thì sẽ có chức danh Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc (General manager - GM) là vị trí lãnh đạo cao nhất trong một công ty, tổ chức hoặc tổ chức phi lợi nhuận

Nhiệm vụ, chức năng của tổng giám đốc

Xây dựng & triển khai chiến lược

Đóng vai trò cấp cao trong doanh nghiệp, tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai những kế hoạch chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển, tăng trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các chiến lược này có thể liên quan đến đầu tư, kinh doanh, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan,...

Ngoài ra, tổng giám đốc cũng có trách nhiệm tổ chức và theo dõi việc thực hiện các chiến lược đó để đảm bảo hiệu quả tài chính cũng như kiểm soát chi phí cho doanh nghiệp. Song song đó, tổng giám đốc cũng đảm nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.

Cố vấn chiến lược cho Chủ tịch

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, bao gồm cả việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển của công ty. Do đó, Tổng giám đốc có thể được xem là một trong những người có kinh nghiệm và hiểu biết nhất về tình hình hoạt động của công ty. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc có thể cung cấp cho Chủ tịch những thông tin, phân tích, đánh giá cần thiết để Chủ tịch có thể đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, mức độ trách nhiệm cố vấn chiến lược của Tổng giám đốc có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc quản lý và quyền lực của Chủ tịch. Trong một số công ty, Chủ tịch có thể giữ vai trò chủ đạo trong việc định hình chiến lược và chỉ đạo chung, trong khi Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Trong trường hợp này, Tổng giám đốc có thể cung cấp ý kiến ​​và đề xuất cho Chủ tịch, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Chủ tịch.

Tạo dựng và quản lý cơ cấu doanh nghiệp

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, tổng giám đốc cũng có trách nhiệm quản lý cơ cấu nhân lực trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng giám đốc không thực hiện việc quản lý trực tiếp và không có kiến thức chi tiết về toàn bộ hệ thống nhân viên từ các cấp bậc khác nhau. Mà trách nhiệm này thuộc về giám đốc nhân sự.

Tổng giám đốc tập trung vào việc xây dựng và lãnh đạo đội ngũ các giám đốc cấp cao. Họ cũng có trách nhiệm quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc thuyên chuyển công tác đối với các chức vụ trong doanh nghiệp, trừ những chức vụ không thuộc thẩm quyền phụ trách của tổng giám đốc.

Mặc dù không quản lý trực tiếp các hoạt động của phòng nhân sự, nhưng tổng giám đốc vẫn có thể đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn phù hợp dưới góc nhìn chiến lược của họ. Những hướng dẫn này có thể được giám đốc nhân sự tham khảo, nhằm quản lý đội ngũ nhân viên một cách hiệu quả và tối ưu hơn.

Quản lý nhân viên

Tổng giám đốc cũng có nhiệm vụ quản lý đội ngũ nhân viên, đảm bảo sự tuân thủ kỷ luật và quy định hướng dẫn đối với tất cả các nhân viên trong công ty. Tổng giám đốc cần đảm bảo rằng không chỉ những nhân viên ở cấp cao mà cả những nhân viên cấp thấp hơn đều hiểu và thực hiện mục tiêu hoạt động, tiêu chuẩn hiệu quả công việc. Từ cấp quản lý cao nhất đến cấp nhân viên thấp nhất, tất cả đều đóng góp vào tầm nhìn, mục tiêu chung.

Ngoài việc giám sát nhân sự, tổng giám đốc cũng tham gia vào quyết định về các chính sách đối với nhân viên (bao gồm lương, thưởng, đãi ngộ và phụ cấp) trong công ty. Những quyết định này liên quan đến quyền lợi của nhân viên cũng như lợi nhuận và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác

Tổng giám đốc thường phải đảm bảo rằng công ty duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Bao gồm việc tạo dựng và duy trì đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chất lượng cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, xây dựng các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi để tăng cường quan hệ với khách hàng.

Tổng giám đốc cũng phải thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác kinh doanh quan trọng của công ty. Như việc đàm phán hợp đồng, xây dựng các liên kết chiến lược, tham gia vào các liên minh công nghiệp để tạo ra cơ hội kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty.

Không kém phần quan trọng, tổng giám đốc cũng có trách nhiệm xây dựng, duy trì mối quan hệ hợp tác với các cấp quản lý và nhân viên trong công ty. Chằng hạn như việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện cho việc đào tạo và phát triển nhân viên, thúc đẩy sự cộng tác và giao tiếp hiệu quả trong tổ chức.

Nhiệm vụ, chức năng của tổng giám đốc

Mô tả công việc của tổng giám đốc

Từ các tập đoàn lớn đến các cửa hàng bán lẻ nhỏ, tổng giám đốc (GM) đóng vai trò then chốt trong sự thành công của nhiều loại hình tổ chức khác nhau. Những ứng viên tốt nhất cho vị trí này là những nhà lãnh đạo lão luyện, có đầu óc kinh doanh mạnh mẽ và sở trường về tổ chức, hợp tác. Một số công việc của vị trí tổng giám đốc có thể kể đến như:

 • Hướng dẫn các quản lý cấp dưới và trưởng bộ phận, đưa ra những định hướng, mục tiêu cụ thể

 • Giám sát việc tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện các nhà quản lý cấp dưới

 • Đánh giá và duy trì hiệu quả của từng bộ phận trong doanh nghiệp, đảm bảo họ có sự lãnh đạo và hỗ trợ phù hợp

 • Truyền đạt thông tin đến các nhà quản lý cấp thấp hơn và cung cấp cho các giám đốc điều hành cấp cao các báo cáo tiến độ của các nhà quản lý và bộ phận kinh doanh

 • Làm việc với các nhà quản lý cấp thấp hơn và giám đốc điều hành cấp cao để phát triển, hướng tới các mục tiêu kinh doanh chiến lược

 • Tạo và giám sát ngân sách cho các chi phí như nhân sự, sản xuất, vật tư, thiết bị, tiếp thị và các sự kiện,...

 • Giám sát bộ phận tài chính và kế toán của công ty

 • Thực hiện các chiến lược bán hàng và Marketing

 • Phát triển và khuyến khích việc tuân thủ các chính sách, quy định của công ty

 • Xử lý các xung đột, xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh.

Mô tả công việc của tổng giám đốc

Quyền hạn của tổng giám đốc trong công ty

Theo Điều 63 của Luật doanh nghiệp quy định như sau:

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

 • Tuyển dụng lao động;

 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Tố chất, kỹ năng cần có của tổng giám đốc

 1. Tầm nhìn xa trông rộng
 2. Tư duy chiến lược
 3. Lãnh đạo
 4. Khả năng tổ chức
 5. Kiến thức về ngành
 6. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng
 7. Kỹ năng ra quyết định
 8. Kỹ năng giao tiếp
 9. Kỹ năng phân tích

Tầm nhìn xa trông rộng

Tầm nhìn xa trông rộng giúp tổng giám đốc nhận ra những thay đổi trong môi trường kinh doanh, cũng như những xu hướng và thị trường mới. Điều này cho phép họ đưa ra những quyết định chiến lược, định hướng đúng đắn cho công ty, tạo cơ hội để tăng trưởng và đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp trong dài hạn.

Ngoài ra, tầm nhìn xa trông rộng giúp tổng giám đốc nhìn thấy toàn cảnh và liên kết giữa các phần trong tổ chức. Họ có khả năng dẫn dắt và củng cố sự hợp tác giữa các bộ phận, đảm bảo rằng các mục tiêu và chiến lược của công ty được thực hiện một cách hiệu quả.

Tư duy chiến lược

Tổng giám đốc phải có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược dài hạn cho tổ chức. Điều này đòi hỏi khả năng nhìn xa và định hướng tương lai, đồng thời cân nhắc các yếu tố như thị trường, cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Nó liên quan đến việc xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức, phân tích môi trường kinh doanh, định vị và khai thác cơ hội cạnh tranh, quản lý rủi ro và tài nguyên, tạo lập các chiến lược phát triển và đổi mới, đưa ra quyết định chiến lược.

Lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc giúp tổng giám đốc định hướng và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên làm việc dưới quyền. Họ phải có khả năng thúc đẩy sự phát triển cá nhân, cũng như tạo điều kiện cho nhân viên cải tiến hiệu suất làm việc.

Theo đó, tổng giám đốc cần có khả năng định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp. Họ cũng cần có khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên, giúp họ hiểu được tầm quan trọng của công việc mình đang làm và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu chung. Đồng thời biết cách phân công công việc, tạo động lực và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên một cách công bằng, minh bạch.

Khả năng tổ chức

Khả năng xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp với quy mô, ngành nghề kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp là rất quan trọng đối với vị trí tổng giám đốc. Họ cần đảm bảo cơ cấu tổ chức doanh nghiệp được quản lý một cách hiệu quả, đảm bảo cho các bộ phận, phòng ban hoạt động phối hợp nhịp nhàng, suôn sẻ.

Song đó, tổng giám đốc cũng cần có khả năng phân công và ủy quyền công việc một cách hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của từng nhân viên. Biết cách phân công nhiệm vụ, đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của các hoạt động, đảm bảo tận dụng tối đa tài nguyên, nguồn lực của tổ chức.

Kiến thức về ngành

Tổng giám đốc nên có kiến thức sâu về ngành hoạt động của tổ chức mình để có thể hiểu và đánh giá các vấn đề quan trọng. Để từ đó, tổng giám đốc có thể định hướng phát triển sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường. Xây dựng các chiến lược Marketing hiệu quả, thu hút khách hàng và gia tăng doanh số. Đồng thời đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp, giúp doanh nghiệp vượt qua đối thủ và giành lợi thế trên thị trường.

Song song đó, việc nắm vững các quy định của pháp luật, quy định của ngành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng rất quan trọng để tổng giám đốc có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với quy định, tránh vi phạm pháp luật.

Sự linh hoạt và khả năng thích ứng

Thế giới kinh doanh ngày nay đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức mới và cơ hội mới liên tục. Tổng giám đốc cần có khả năng thích ứng với những thay đổi này để đảm bảo chèo lái doanh nghiệp đi đúng hướng, đạt được nhiều thành công.

Đặc biệt là công nghệ, lĩnh vực này đang tiến triển rất nhanh và ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. Tổng giám đốc cần có khả năng thích ứng với sự phát triển công nghệ và biết cách áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu suất, cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Trong quá trình phát triển và mở rộng, doanh nghiệp cũng thường phải thay đổi tổ chức và cấu trúc để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu mới. Tổng giám đốc cần có khả năng linh hoạt để điều chỉnh tổ chức, phân phối lại các nguồn lực và xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, minh bạch.

Kỹ năng ra quyết định

Tổng giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược và hướng đi của một doanh nghiệp. Họ phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề chiến lược, tài chính, nhân sự và các lĩnh vực quan trọng khác.

Kỹ năng ra quyết định giúp Tổng giám đốc phân tích thông tin, đánh giá tình huống, đưa ra quyết định đúng đắn và có lợi cho công ty. Họ phải có khả năng xem xét các yếu tố quan trọng, định rõ mục tiêu và ưu tiên, đưa ra quyết định dựa trên các thông tin có sẵn và sự hiểu biết về ngành, thị trường, môi trường kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp

Trong vai trò này, tổng giám đốc thường phải liên hệ với các bên liên quan như nhân viên, đối tác, cổ đông và khách hàng. Có khả năng giao tiếp hiệu quả giúp tổng giám đốc truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng, xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Đồng thời đàm phán và quản lý xung đột một cách hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp cũng hỗ trợ tổng giám đốc trong việc lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ. Tổng giám đốc cần có khả năng thuyết phục, định hình tầm nhìn, tạo động lực cho nhân viên. Bằng cách giao tiếp một cách hiệu quả, tổng giám đốc có thể xây dựng môi trường làm việc tích cực, tăng cường sự hiểu biết và cam kết từ phía nhân viên.

Kỹ năng phân tích

Tổng giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định chiến lược và quản lý hoạt động của công ty. Để làm được điều này, họ cần có khả năng phân tích thông tin, đánh giá các tình huống và dự đoán những kịch bản có thể xảy ra. Kỹ năng phân tích giúp tổng giám đốc có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh, hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra quyết định cân nhắc dựa trên thông tin có sẵn. Ngoài ra, kỹ năng phân tích cũng giúp tổng giám đốc nhìn thấy các cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh để đưa ra chiến lược phù hợp.

Tố chất, kỹ năng cần có của tổng giám đốc

Phân biệt tổng giám đốc và giám đốc

Tổng giám đốc và giám đốc là hai chức danh cao cấp trong hệ thống quản lý của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa hai chức danh này có một số điểm khác biệt cơ bản.

Phân biệt

Tổng giám đốc

Giám đốc

Vai trò, trách nhiệm

Chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của công ty, bao gồm cả hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động hành chính, tài chính.

Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận, phòng ban, chi nhánh, công ty con trong công ty.

Phạm vi quản lý

Toàn bộ công ty, bao gồm tất cả các bộ phận, phòng ban, chi nhánh, công ty con của công ty.

Một bộ phận, phòng ban, chi nhánh, công ty con trong công ty.

Quyền hạn

Có quyền quyết định cao nhất về mọi vấn đề của doanh nghiệp

Có quyền quyết định trong phạm vi lĩnh vực, bộ phận của doanh nghiệp

Mối quan hệ

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị (HĐQT)

Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc

Tóm lại, tổng giám đốc là người đứng đầu toàn bộ tổ chức và có trách nhiệm lãnh đạo chiến lược, trong khi giám đốc là quản lý cấp cao dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc và có trách nhiệm quản lý một phần hoặc một bộ phận cụ thể trong tổ chức.

Một số câu hỏi thường gặp về tổng giám đốc

Vai trò của một tổng giám đốc là gì?

Một tổng giám đốc xử lý các hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp hoặc bộ phận. Họ thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý khác nhau, chẳng hạn như hướng dẫn nhóm, phát triển mục tiêu, giám sát tiến độ, đưa ra quyết định tài chính và thực hiện các chính sách của công ty.

Sự khác biệt giữa một tổng giám đốc và một CEO là gì?

CEO hay Giám đốc điều hành là vị trí quản lý cấp cao nhất trong một công ty. Họ là thành viên của C-Suite, một nhóm gồm các giám đốc điều hành cấp cao hàng đầu của một doanh nghiệp. Đối với một số tổ chức, tổng giám đốc có thể đồng thời là CEO, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Trong các trường hợp khác, hai chức danh này là riêng biệt vì các tổng giám đốc phụ trách một bộ phận của công ty và báo cáo cho Giám đốc điều hành cấp cao hơn.

Mức lương trung bình của tổng giám đốc?

Theo các trang tin tuyển dụng, mức lương trung bình của tổng giám đốc tại Việt Nam năm 2024 là 6000 USD/ tháng. Mức lương này có thể dao động từ 2000 USD/tháng đến 10.000 USD /tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty, ngành nghề, vị trí địa lý và kinh nghiệm của tổng giám đốc. Bên cạnh đó, ngoài lương, tổng giám đốc còn được chia cổ tức dựa trên cổ phần sở hữu.

Vì sự thành công của bất cứ tổ chức nào cũng đều gắn liền với sức mạnh của đội ngũ quản lý, chính vì vậy, một tổng giám đốc xuất sắc là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, vai trò của tổng giám đốc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những tổng giám đốc tài năng và có tầm nhìn sẽ góp phần đưa tổ chức, doanh nghiệp của mình phát triển bền vững và thành công.