Chiến lược đột phá là gì? Tận dụng để thúc đẩy thay đổi tổ chức Lãnh đạo đột phá - Breakthrough Leadership Program (BLP)
Lãnh đạo đột phá - Breakthrough Leadership Program (BLP)
KHAI GIẢNG: 19/10/2024 TẠI TP.HCM

Chiến lược đột phá là gì? Tận dụng để thúc đẩy thay đổi tổ chức

Trong bối cảnh kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức thường trực là luôn dẫn đầu trước các đối thủ. Các chiến lược đột phá giờ đây trở nên quan trọng đối với sự thành công của một doanh nghiệp, nó cho phép các tổ chức xác định các xu hướng mới, thích ứng với công nghệ và tận dụng các cơ hội thị trường chưa được khai thác.

Chiến lược đột phá là gì?

Chiến lược đột phá là là một kế hoạch hoặc phương pháp mà một tổ chức thực hiện các bước nhảy vọt đáng kể trong hiệu suất hoặc chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ, thường thông qua đổi mới và sáng tạo. Chiến lược này không chỉ giới hạn ở việc cải thiện từng bước mà làm thay đổi bản chất cơ bản của sản phẩm hoặc cách thức kinh doanh, thường có rủi ro cao nhưng cũng có tiềm năng mang lại phần thưởng lớn nếu thành công.

Chiến lược đột phá liên quan đến việc xác định các công nghệ, mô hình kinh doanh hoặc xu hướng thị trường mới nổi có khả năng phá vỡ các ngành hiện có và thay đổi kỳ vọng của khách hàng. Nó cho phép các doanh nghiệp chủ động ứng phó với những gián đoạn này thay vì mất cảnh giác và đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược đột phá là là một kế hoạch hoặc phương pháp mà một tổ chức thực hiện các bước nhảy vọt đáng kể trong hiệu suất hoặc chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ, thường thông qua đổi mới và sáng tạo

Tại sao doanh nghiệp cần những chiến lược đột phá?

Nâng cao khả năng cạnh tranh

Trong môi trường kinh doanh biến động không ngừng, việc triển khai các chiến lược đột phá giúp doanh nghiệp tạo ra các lợi thế cạnh tranh bền vững. Các chiến lược này giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội, đồng thời phát hiện và tận dụng những cơ hội mới, qua đó định hình và duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Thích ứng với sự thay đổi

Thị trường luôn biến động không ngừng với các xu hướng mới và những thách thức không lường trước được. Những chiến lược đột phá cho phép doanh nghiệp linh hoạt thay đổi, thích nghi nhanh chóng với các điều kiện thị trường mới, đảm bảo sự tồn tại và phát triển lâu dài. Nó cũng bao gồm việc áp dụng công nghệ mới và thay đổi mô hình kinh doanh để phù hợp với yêu cầu thời đại.

Thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng

Chiến lược đột phá thường liên quan đến việc khám phá các thị trường mới, phát triển sản phẩm mới, hoặc mở rộng quy mô hoạt động. Chiến lược này không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn mở rộng ảnh hưởng và thị phần của doanh nghiệp. Một chiến lược tốt cũng giúp doanh nghiệp tránh được sự đình trệ và luôn duy trì đà phát triển.

Tối ưu hóa nguồn lực

Các chiến lược đột phá thường bao gồm việc đánh giá lại và tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực hiện có như tài chính, nhân sự và công nghệ. Việc tối ưu hóa này giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm lãng phí và chi phí, nâng cao lợi nhuận tổng thể cho doanh nghiệp.

Thu hút và giữ chân nhân tài

Một doanh nghiệp có các chiến lược đột phá và tầm nhìn rõ ràng thường hấp dẫn đối với các nhân tài. Ngoài ra, việc tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo giúp giữ chân những nhân viên có năng lực cao. Nhân sự chất lượng cao sẽ đóng góp mạnh mẽ vào việc triển khai thành công các chiến lược và dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua các thách thức.

Nguyên tắc để thực hiện chiến lược đột phá

Tạo dựng văn hóa đổi mới

Cần xây dựng một môi trường khuyến khích sự thử nghiệm, dám đương đầu với rủi ro và tinh thần học hỏi, cải tiến liên tục. Việc thành lập các đội ngũ chức năng chéo và phân bổ nguồn lực cụ thể cho việc khám phá và phát triển các ý tưởng đột phá là rất quan trọng.

Theo dõi xu hướng và công nghệ mới nổi

Các tổ chức cần liên tục quan sát môi trường bên ngoài để nhận diện các xu hướng mới, công nghệ làm đảo lộn và thay đổi trong hành vi của khách hàng. Việc đánh giá định kỳ tác động tiềm năng của những đột biến này đối với ngành và mô hình kinh doanh của mình là điều cần thiết.

Khuyến khích sự hợp tác và đối tác

Hợp tác với các startup, những người làm thay đổi ngành công nghiệp, và các tổ chức sáng tạo khác để thu nhận thông tin và tiếp cận công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới. Việc chấp nhận các mối quan hệ đối tác có thể mang lại lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy việc áp dụng chiến lược đột phá một cách nhanh chóng.

Cân bằng giữa kinh doanh cốt lõi và các sáng kiến đột phá

Duy trì sự cân bằng tinh tế giữa nỗ lực đổi mới duy trì nhằm cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có cùng các sáng kiến đột phá, nhằm khám phá thị trường mới hoặc mạng lưới giá trị mới. Việc phân bổ nguồn lực một cách chiến lược để hỗ trợ cả hai lĩnh vực đổi mới là rất quan trọng.

Chiến lược đột phá đã trở thành yếu tố thiết yếu cho sự thành công của doanh nghiệp trong thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng hiện nay. Bằng cách hiểu biết về các nguyên tắc của chiến lược đột phá và học hỏi từ các ví dụ thực tiễn, các tổ chức có thể định vị mình như những nhà đổi mới sáng tạo.

Nguyên tắc để thực hiện chiến lược đột phá

Tận dụng chiến lược đột phá thúc đẩy thay đổi tổ chức

Thu thập và phân tích thông tin

Trước khi triển khai bất kỳ kế hoạch, chiến lược nào, việc thu thập thông tin chi tiết về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và năng lực nội bộ của tổ chức là rất quan trọng. Phân tích này giúp xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà tổ chức đang đối mặt. Đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì cần thực hiện để đạt được mục tiêu đột phá, đồng thời giúp lên kế hoạch tránh hoặc giảm thiểu rủi ro.

Vạch ra tầm nhìn mới

Tầm nhìn cần phải hướng đến tương lai, phản ánh các mục tiêu dài hạn và thể hiện một sự đổi mới, thách thức hiện trạng và định hướng phát triển mới cho tổ chức. Việc xây dựng tầm nhìn này cần dựa trên một hiểu biết sâu sắc về năng lực hiện tại và tiềm năng của tổ chức cũng như sự thấu hiểu thị trường và đối thủ cạnh tranh. Một tầm nhìn hiệu quả sẽ khơi gợi cảm hứng và tạo động lực cho toàn bộ tổ chức hướng đến mục tiêu chung, đồng thời cung cấp một khung giá trị chung để mọi người có thể đồng thuận hành động.

Phát triển chiến lược

Dựa trên nền tảng thông tin và phân tích đã thu thập, tổ chức sẽ phát triển một chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu đặt ra. Chiến lược này nên bao gồm các kế hoạch hành động chi tiết, từ phân bổ nguồn lực đến thiết lập lộ trình thực hiện các mục tiêu từng giai đoạn. Chiến lược cần phải có tính linh hoạt để có thể thích ứng với bất kỳ thay đổi bất ngờ nào trong quá trình thực hiện.

Huy động nguồn lực

Để thực hiện chiến lược, tổ chức cần huy động các nguồn lực cần thiết. Bao gồm tài chính, nhân lực, công nghệ và sự hỗ trợ từ các bên liên quan. Sự cam kết và sự ủng hộ từ ban lãnh đạo cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng mọi nguồn lực đều được phân bổ hiệu quả và các mục tiêu được ưu tiên thực hiện.

Tăng cường sự cam kết của đội ngũ

Sự cam kết của đội ngũ là yếu tố cốt lõi để bất kỳ chiến lược đột phá nào được triển khai thành công. Đòi hỏi doanh nghiệp cần xây dựng và nuôi dưỡng một nền văn hóa mà trong đó mọi thành viên đều cảm thấy mình là một phần của một mục tiêu lớn hơn. Tăng cường sự cam kết đòi hỏi việc liên tục giao tiếp rõ ràng, minh bạch về hướng đi và mục tiêu của tổ chức, cũng như tạo cơ hội cho nhân viên được tham gia vào quá trình đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Song đó, việc công nhận và khen thưởng các nỗ lực và thành tựu của nhân viên cũng là chìa khóa để duy trì và tăng cường sự cam kết này. Khi nhân viên cảm thấy giá trị của họ được thừa nhận, họ sẽ có nhiều động lực hơn để đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Tận dụng chiến lược đột phá thúc đẩy thay đổi tổ chức

Ai cần có kỹ năng về chiến lược đột phá?

Kỹ năng chiến lược đột phá là một tài sản vô cùng mạnh mẽ trong sự nghiệp của bất kỳ ai. Mặc dù bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đều có thể hưởng lợi từ việc phát triển những kỹ năng liên quan đến đổi mới, nhưng những người sau đây cần kỹ năng này nhiều nhất:

Lãnh đạo doanh nghiệp

Với vai trò là người định hướng chiến lược chung cho công ty, các lãnh đạo doanh nghiệp cần phát triển vững chắc các kỹ năng nêu trên để có thể nhận diện các cơ hội mở rộng hoặc điều chỉnh hướng đi của doanh nghiệp mình bằng cách hành động như một nhân tố gây đột phá. Kỹ năng này cũng giúp họ nhận diện được các mối đe dọa đối với vị thế hiện tại, phát triển kế hoạch để xử lý sự đột biến và bảo vệ doanh nghiệp.

Nhà chiến lược

Dù là nhân viên của một công ty đơn lẻ hay làm việc như một tư vấn viên cho nhiều công ty, kỹ năng chiến lược đột phá giúp các nhà chiến lược phát triển các chiến lược giá trị, từ đó giúp nhà tuyển dụng hoặc khách hàng của họ có thể làm đảo lộn thị trường hoặc tránh bị đảo lộn bởi thị trường.

Các nhà khởi nghiệp

Đối với những nhà khởi nghiệp đang trong quá trình phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh, kỹ năng trên là đặc biệt quan trọng. Bằng cách nắm vững các khung chiến lược đột phá, như mô hình "jobs to be done" (nhiệm vụ cần hoàn thành), họ có thể khám phá sâu sắc hơn về những gì thúc đẩy hành động của khách hàng và cách họ đưa ra quyết định mua hàng. Điều này cũng giúp họ nhận diện được các ngành hoặc phân khúc có tiềm năng để gây đột phá.

Chương trình BLP – Breakthrough Leadership Program – Lãnh đạo đột phá, do PACE và 5 đối tác danh tiếng toàn cầu phối hợp triển khai. Với mục tiêu kiến tạo tinh thần tái-tạo-liên-tục, phát triển năng lực lãnh đạo đột phá cho các nhà lãnh đạo, thực hiện hóa hành trình từ “Tốt” đến “Tầm vóc” cho chính mình cũng như doanh nghiệp.

Chương trình BLP giúp các nhà lãnh đạo phát triển năng lực đột phá của mình một cách tổng thể, toàn diện và chuyên sâu về cả 6 khía cạnh trọng yếu của quản trị doanh nghiệp (theo Mô hình “Lãnh đạo Đột phá”), bao gồm đột phá về tư tưởng, đột phá về lãnh đạo, đột phá về chiến lược, đột phá về con người, đột phá về hệ thống và đột phá về văn hóa.

Khi hoàn tất Chương trình BLP, Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ "Lãnh đạo Đột phá / Breakthrough Leadership Program" (BLP) từ PACE và 5 đối tác toàn cầu. Sau đó, nếu có nhu cầu, Học viên có thể đăng ký tham gia Chương trình US Trip (Cấu phần Học tập và Trải nghiệm tại Hoa Kỳ). Khi hoàn tất cả hai Chương trình BLP và Chương trình US Trip sẽ được cấp Chứng chỉ “Lãnh đạo Toàn cầu / Global Leadership Program” (GLP).